วันอังคาร

๐๙.๘ พรรษาที่ ๑๐

พระพุทธเจ้าทรงปลีกประองค์จากหมู่สงฆ์ผู้แตกแยกสร้างความวุ่นวายด้วยเหตุสังฆเภท พระบรมศาสดาเสด็จจากวัดโฆษิตารม กรุงโกสัมพี เสด็จไปยังแดนบ้านแห่งหนึ่งชื่อ “ปาริเลยยกะ” อยู่ใกล้กรุงโกสัมพี พระพุทธเจ้าเสด็จเข้าไปประทับ ณ ร่มไม้ภัทรสาละพฤกษ์ในป่ารักขิตวัน ตำบลปาริเลยยกะ ทรงประทับจำพรรษาที่ ๑๐ ด้วยความสงบสุข โดยมีพญาช้างปาริเลยยกะคอยบำรุงดูแลพิทักษ์และรับใช้พระบรมศาสดาอย่างใกล้ชิด


  • ช้างปาริเลยยกะและวานรถวายอุปัฏฐากพระพุทธองค์
  • การทำสมาธิ

  • สังฆเภท
  • สังฆสามัคคี

จบพระนิพนธ์ของพระสมเด็จที่พรรษานี้
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น