แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ ปัฎฐาน แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ ปัฎฐาน แสดงบทความทั้งหมด

ปัจจัย ๒๔

🔅 ธรรมบรรยายโดย พระอาจารย์สมบัติ นันทิโก

คัมภีร์มหาปัฎฐาน
อภิธรรมปิฎก ปัจจัย ๒๔ ตอนที่ ๑ (ความยาว ๒.๔๐ ชม.) ดาวโหลด


อภิธรรมปิฎก ปัจจัย ๒๔ ตอนที่ ๒ (ความยาว ๕.๑๙ ชม.) ดาวโหลด


อภิธรรมปิฎก ปัจจัย ๒๔ ตอนที่ ๓ (ความยาว ๖.๑๙ ชม.) ดาวโหลด


อภิธรรมปิฎก ปัจจัย ๒๔ ตอนที่ ๔ (ความยาว ๕.๒๐ ชม.) ดาวโหลด


อภิธรรมปิฎก ปัจจัย ๒๔ ตอนที่ ๕ (ความยาว ๑.๕๐ ชม.) ดาวโหลด


อภิธรรมปิฎก ปัจจัย ๒๔ ตอนที่ ๖ (ความยาว ๑.๕๑ ชม.) ดาวโหลด


อภิธรรมปิฎก ปัจจัย ๒๔ ตอนที่ ๗ (ความยาว ๒.๐๑ ชม.) ดาวโหลด


อภิธรรมปิฎก ปัจจัย ๒๔ ตอนที่ ๘ (ความยาว ๑.๔๑ ชม.) ดาวโหลด


อภิธรรมปิฎก ปัจจัย ๒๔ ตอนที่ ๙ (ความยาว ๑.๔๘ ชม.) ดาวโหลดไฟล์


อภิธรรมปิฎก ปัจจัย ๒๔ ตอนที่ ๑๐ (ความยาว ๑.๔๖ ชม.) ดาวโหลดไฟล์